Základové patky a pasy

Mezi plošné základy řadíme takzvané patky a pasy. Jedná se o monolitické betonové konstrukce. Betonové základy se bez nich často neobejdou. Rozdíl mezi patkami pasy je pouze v jejich délce. Základové patky jsou v podstatě krátké základové pasy s poměrem stran 1:1 a 1:2. Přes pasy se nejčastěji vlévá beton do bednění.

Základové patky přenášejí bodové zatížení od sloupců do základové půdy. Spodní část základu musí být v nezámrzné hloubce. Ta je stanovena minimálně na 80 cm pod povrchem. Pozor je třeba si dávat u zemin, kde je hladina podzemní vody menší jak 2 m pod terénem. Zde je třeba počítat minimálně se 120 cm. V některých případech jde až o hloubku 140 cm.

Základové patky i základové pasy jsou dodávány z betonu nebo železobetonu. U monolitických staveb rozlišujeme patky jednoduché, stupňovité a jehlanové. U montovaných jde o patky kalichové a plné. Kalichové mají v horní částí drážku, do které se zasadí sloup. Vyrovnává se do svislé polohy, zaklínuje a až poté dojde k zabetonování. Oproti tomu plné patky mají v horní části vyčnívající výztuž. K ní se přiloží sloup, patka se vyrovná do vodorovné polohy, sloup se přivaří k ocelovému kotvení.

Mají-li betonové základy železobetonové patky, jde pravděpodobně o základ s omezenou výškou patky, roznášecí úhel je menší než 60°. Z toho důvodu je třeba patky vyztužit při spodním okraji.

Kontaktujte nás

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Kontaktovat