Distance

Naší specializací jsou mimo jiné také speciální prvky pro stavebnictví. Jsou to ocelové distanční prvky, které slouží pro ukládku armatur železobetonových konstrukcí mezi spodní a horní výztuž. Používají se pro vymezení vzdálenosti mezi horní a dolní armaturou. Základna je široká 25 cm a osová délka je 2 m. Tyto ocelové distanční prvky se vyznačují vysokou stabilitou a nenáročností na ukládku. Stačí pouhé tři úvazky dole a tři úvazky nahoře.

Prvky ocelové distance zajišťují před betonáží, ale i během ní, správné betonové krytí výztuže u stavebních konstrukcí a dílů ze železobetonu. Dodáváme je rychle a vyrobené racionálně dle vašeho přání. Charakteristická je vysoká pevnost v tlaku i při vysokých teplotních rozdílech, nedochází tak k deformacím a snadno je pak dodržena přesně požadovaná tloušťka betonového krytí. Vše je stabilně uloženo při uzavírání bednění i při samotné betonáži. Jsou vhodné pro vodonepropustný beton, jelikož nezpůsobují ani vlasové trhlinky mezi distančním prvkem a betonem.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme s výběrem distančního prvku v závislosti na druhu konstrukčního dílu.

Kontaktovat